Konuşmacı

Prof. Dr. Okan TUNA

Prof. Dr. Okan TUNA
BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU

1968 İzmir doğumlu olan Prof. Dr. Okan TUNA, lisans eğitimini Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nde tamamladıktan sonra, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün Uluslararası İşletmecilik Anabilim Dalı’ndan “Türkiye’de İhracatın Arttırılmasında Lojistik Bir Destek Kurumu Olarak Nakliye Müteahhitliğinin Rolü” başlıklı teziyle yüksek lisans derecesini, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Pazarlama Anabilim Dalı’ndan “Örgütsel Pazara Yönelik Hizmetlerde Algılanan Hizmet Kalitesi, Davranışsal Niyetler ve Müşteri Özellikleri İlişkisi: Konteyner Taşımacılığı Hizmetleri Üzerine Bir Araştırma” başlıklı teziyle doktora derecesini elde etmiştir. Prof. Dr. TUNA, 2004 yılında Pazarlama Anabilim Dalı’nda Doçent unvanını almıştır.

1992 yılından bu yana Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’nde Öğretim Elemanı olarak çeşitli kademelerde görev alan Prof. Dr. Okan TUNA, aynı zamanda Denizcilik Fakültesi Dekan Yardımcılığı ve Lojistik Yönetimi Bölüm Başkanlığı, Fen Bilimleri Enstitüsü Lojistik Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanlığı ve Dokuz Eylül Üniversitesi Senatosu üyeliklerini yapmıştır.

Lojistik/Taşımacılık alanlarında birçok projede yer almıştır. 2013’ün son çeyreğinden itibaren yayınlanan “Lojistik Sektöründe Eğilimler Araştırması” isimli projede Koordinatör görevini üstlenmiştir. Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu’nda Müdür olarak görev yapmaktadır.